Chọn gói giải pháp email phù hợp với doanh nghiệp của bạn

GPM R10

10 người dùng

1.500.000 1.200.000 /năm
(Mã giảm giá R1018)
 • 30GB dung lượng / email
 • Gửi 500 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

GPM R25

25 người dùng

2.400.000 1.920.000 /năm
(Mã giảm giá R2518)
 • 30GB dung lượng / email
 • Gửi 500 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

GPM R50

50 người dùng

3.600.000 2.880.000 /năm
(Mã giảm giá R5018)
 • 30GB dung lượng / email
 • Gửi 500 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

GPM R100

100 người dùng

6.000.000 4.800.000 /năm
(Mã giảm giá R1T18)
 • 30GB dung lượng / email
 • Gửi 2000 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

GPM R200

200 người dùng

9.600.000 7.680.000 /năm
(Mã giảm giá R2T18)
 • 30GB dung lượng / email
 • Gửi 2000 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

GPM R500

500 người dùng

18.000.000 14.400.000 /năm
(Mã giảm giá R5T18)
 • 30GB dung lượng
 • Gửi 2000 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

GPM R1000

1000 người dùng

30.000.000 24.000.000 /năm
(Mã giảm giá R1N18)
 • Không giới hạn dung lượng
 • Gửi 2000 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

GPM R2000

2000 người dùng

48.000.000 38.400.000 /năm
(Mã giảm giá R2N18)
 • Không giới hạn dung lượng
 • Gửi 2000 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

Lưu ý & câu hỏi thường gặp:

 1. Phí trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.
 2. Người dùng được định nghĩa là một địa chỉ email được cá nhân hóa (you@yourcompany). Bí danh email nhóm chẳng hạn như sales@yourcompany và support@yourcompany được bao gồm trong giá và không bị tính là người dùng bổ sung.
 3. Quý khách có nhu cầu số lượng người dùng khác các gói ở trên vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ.