Danh mục

Câu hỏi thường gặp

 Cấu hình Gmail với Outlook, Apple Mail và ứng dụng khác

Bạn có thể tải xuống thư từ Gmail và xem chúng bằng một chương trình như Microsoft Outlook, Apple...

 Cấu hình bản ghi MX sử dụng dịch vụ email doanh nghiệp theo tên miền

Để có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ email doanh nghiệp theo tên miền riêng của Giải Pháp Mail, tên...

 Cấu hình Email doanh nghiệp với Outlook và các ứng dụng khác

Bạn có thể tải xuống thư từ Email G Suite và xem chúng bằng một chương trình như Microsoft...

 Hướng dẫn quản lý (thêm, sửa, đổi mật khẩu, xóa) người dùng

Sau khi đăng ký dịch vụ Email doanh nghiệp tại Giải Pháp Mail, bạn có thể quản lý (thêm, chỉnh...

 Cách đăng nhập tài khoản Email doanh nghiệp từ Giải Pháp Mail

Sau khi tạo tài khoản người dùng trên trang quản lý dịch vụ của Giải Pháp Mail (GPM) xong, việc...