Danh mục

Câu hỏi thường gặp

 Cấu hình Gmail với Outlook, Apple Mail và ứng dụng khác

Bạn có thể tải xuống thư từ Gmail và xem chúng bằng một chương trình như Microsoft Outlook, Apple...

 Cách đăng nhập tài khoản Email doanh nghiệp từ Giải Pháp Mail

Sau khi tạo tài khoản người dùng trên trang quản lý dịch vụ của Giải Pháp Mail (GPM) xong, việc...

 Cấu hình bản ghi MX sử dụng dịch vụ email doanh nghiệp theo tên miền

Để có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ email doanh nghiệp theo tên miền riêng của Giải Pháp Mail, tên...

 Hướng dẫn quản lý (thêm, sửa, đổi mật khẩu, xóa) người dùng

Sau khi đăng ký dịch vụ Email doanh nghiệp tại Giải Pháp Mail, bạn có thể quản lý (thêm, chỉnh...

 Hướng dẫn tùy chỉnh URL đăng nhập Email doanh nghiệp

Bạn có thể tạo URL đăng nhập chuyên nghiệp để truy cập vào Email Doanh nghiệp của mình, ví...