Tổng quan về giao thức SMTP / SMTP Server

Việc hoạt động gửi và nhận email cần phải thông qua rất nhiều bước khác nhau tuy nhiên trong đó, SMTP đóng vai trò rất quan trọng. Gmail, email doanh nghiệp, hotmail,… hay bất kỳ dịch vụ nào chúng đều sử dụng giao thức SMTP này để có thể gửi email. Vậy bạn có biết SMTP server là gì ? và tại sao nó lại đóng vai trò to lớn hiện nay ? Hãy cùng Giaiphapmail.vn tìm hiểu tổng quan về SMTP qua bài viết này:

SMTP server là gì ?

SMTP là viết tắt của từ Simple Mail Transfer Protocol dịch ra có nghĩa là giao thức truyền tải thư tín đơn giản hóa, giao thức này thực hiện nhiệm vụ chính là gửi mail còn việc nhận mail hay truy xuất dữ liệu server mail sẽ có các phương thức khác để nhận như IMAP hay POP3.

Những máy chủ giúp bạn thực hiện gửi thư người ta thường gọi là SMTP server chúng thực hiện gửi thư qua giao thức TCP hoặc IP.

SMTP thường được thực hiện để hoạt động qua cổng Internet 25 (TCP), 465 (SSL), 587 (TLS) tuy nhiên tại châu âu có một phương thức thay thế cho SMTP được sử dụng rộng rãi gọi là X.400 . Bên cạnh đấy có nhiều máy chủ thư điện tử giờ đây đã hỗ trợ giao thức chuyển thư đơn giản mở rộng ( ESMTP ), cho phép các tệp đa phương tiện được gửi dưới dạng e-mail.

Leave a comment