Danh mục

Câu hỏi thường gặp

 Cách đăng nhập tài khoản Email doanh nghiệp từ Giải Pháp Mail

Sau khi tạo tài khoản người dùng trên trang quản lý dịch vụ của Giải Pháp Mail (GPM) xong, việc...

 Hướng dẫn tạo chữ kí email chuyên nghiệp, đơn giản và miễn phí

Chữ kí email là gì? Chữ kí email có thể hiểu đơn giản là danh thiếp điện tử được trao cho người...

 Cấu hình Gmail với Outlook, Apple Mail và ứng dụng khác

Bạn có thể tải xuống thư từ Gmail và xem chúng bằng một chương trình như Microsoft Outlook, Apple...

 Hướng dẫn quản lý (thêm, sửa, đổi mật khẩu, xóa) người dùng

Sau khi đăng ký dịch vụ Email doanh nghiệp tại Giải Pháp Mail, bạn có thể quản lý (thêm, chỉnh...

 Cấu hình bản ghi MX sử dụng dịch vụ email doanh nghiệp theo tên miền

Để có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ email doanh nghiệp theo tên miền riêng của Giải Pháp Mail, tên...