Sử dụng Email cho doanh nghiệp theo tên miền riêng đã và đang được nhiều công ty, doanh nghiệp xem trọng trong các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là giao tiếp với khách hàng, đối tác. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn đang phân vân và thắc mắc vì sao doanh nghiệp bạn cần có email doanh nghiệp cũng như hệ thống email cho doanh nghiệp theo tên miền riêng có những tác động như thế nào, bài viết này sẽ mang lại những cái nhìn khách quan nhất.